Monthly Archives: April 2013

Et farlig råd fra Skatteetaten

Skatteetaten gir i disse selvangivelsesdager råd om å gi færre opplysninger til skattemyndighetene hvis man vil ha skattepengene tidlig. Det er et farlig råd, og det bør Skatteetaten vite.

“Skatteetaten advarer mot skrivekløe” og “Dette kan forsinke skattepengene dine” er hovedbudskapet i en artikkel i Dine Penger fra tidligere i april.

Her gjentar Skatteetaten sitt råd (som er nytt av året) om at de vil at færre skal skrive noe i selvangivelsens post 5.0 – Tilleggsopplysninger.

“Tvingende nødvendig”
Grunnen til at Skatteetaten gir rådet er at alle vedlegg og merknader krever saksbehandling, og det går derfor med mye tid til å lese merknader.

– Oppfordringen er derfor at det bare er der skattyter føler at det er tvingende nødvendig å gi tilleggsinformasjon, eller der det oppfordres til det i rettledningen eller man ikke klarer å finne riktig post å korrigere i, formidlet Skatteetaten til Skattebetaleren tidligere i år.

Når rådet om å gi færre opplysninger kobles opp mot “forsinkelse av skattepengene” blir rådet svært farlig.

Opplysningsplikt
Du som skattyter har nemlig en opplysningsplikt. Skatteetaten kan ilegge deg straff i form av tilleggsskatt dersom du gir “uriktige eller ufullstendige opplysninger til ligningsmyndighetene”. Og det er ikke alltid gitt hva som er ufullstendige opplysninger når Skatteetaten spør. Det har for eksempel vært oppe saker i rettsapparatet der Skatteetaten har ment at skattyter har gitt ufullstendige opplysninger.

I Skatteetatens egen “bibel”, Lignings-ABC, skrives det følgende om opplysningsplikten i forbindelse med ileggelse av tilleggsskatt:

“Foruten at skattyter i selvangivelsen og andre ligningsskjemaer skal fylle ut de aktuelle poster, skal han i selvangivelsen med vedlegg også gi «andre opplysninger som har betydning for gjennomføringen av ligningen»(…)”

Deretter skrives det videre

“Har skattyter fylt ut alle pliktige skjema, kan han likevel ha plikt til å gi ytterligere opplysninger som det ikke er stilt spørsmål om i skjema (…)”

Kan endre selvangivelsen
Det er i tillegg slik at Skatteetaten har en endringsadgang i selvangivelsen dersom du ikke har oppfylt opplysningsplikten din. Det vil si at skattemyndighetene kan kontrollere deg og ilegge skatt 10 år tilbake i tid. Har du oppfylt opplysningsplikten din er denne adgangen sterkt innskrenket – til 2 år.

Skattebetalerforeningen har i lengre tid gitt det generelle rådet:

Er du usikker – før opp opplysningene i post 5.0 – Tilleggsopplysninger.

Det rådet står fortsatt.

Image blackjack-strategi.jpg

Blackjack på internett

Blackjack på internett

Blackjack er ett av de mest populære casino spillene i verden. Blackjack popularitet kommer fra det faktum at spillet inneholder en god blanding av flaks og dyktighet gjennom kunnskap om kortet teller etc. Casino versjon av Blackjack må ikke forveksles med den britiske varianten av Crazy åttere.

Det betyr at du kan spille de fleste norske spilleautomater direkte på mobilen, uansett hvor du er.

Blackjack forgjenger ble født i casinoer i Frankrike rundt 1700-tallet, men hadde ikke 3:02 odds for “21″ som den moderne varianten. Når 21 ble introdusert i USA, var det ikke spesielt populær som gaming hus eksperimentert med bonuser og odds for å bringe spillere til bordene. En av disse bonusene var en 10-til-1 hvis spillerens hånd inneholdt spar ess og en svart Jack. Denne hånden ble kalt “blackjack” og navnet har siden blitt hengende der selv om bonusen ble fjernet. Bet av skjemaet inneholder ikke noen soldat eller noen svarte kort for en “blackjack”.

Hvordan spille Blackjack

Grunnregelen er at den høyeste hånden som ikke overstiger 21 vinner. En hånd som overstiger 21 kalles “tykk”. Kortene 2 til 10 er verdt like vanlig mens alle bildekort (knekt, dame og konge) er verdt 10 poeng. Et ess er verdt 11 så lenge ingen spillerens hånd er “tykk” for når ess er verdt 1.

En hånd hvor esset er verdt 11 kalles myk hånd fordi hånden ikke kan være tykk hvis spilleren trekker et nytt kort. Hver spiller har som mål å trykke “dealer” ved å inngå med en høyere hånd eller giveren sprekker. Hvis spilleren ryker han taper, selv om giveren også byster. Hvis både spilleren og dealeren ender opp med de samme punktene, det kalles “push”, som ingen av dem vil vinne hånden. Hver spiller spiller mot giveren uavhengig av de andre spillerne ved bordet. Derfor er det mulig for giveren å tape mot noen spillere og vinne mot andre i samme hånd.

Minste innsats er alltid på bordet og varierer fra casino og blackjack bord. Etter en innledende veddemål er plassert på bordet, dealeren kortene fra en kortholderen med fire eller flere kortstokker (normalt). Giveren gir to kort alle inkludert seg selv. En av giverens kort er åpen og den andre er mørk (hole card) slik at spillerne kan se det. I European Blackjack, er hullet kortet ikke er tildelt til alle spillerne har oppholdt seg i hånden.

Hvis dealeren har et ess eller et kort som er verdt $ 10 i amerikansk blackjack hole-kort er sjekket for å se om dealeren har en “Blackjack”. Dette sporet er gjort før spillerne begynte å spille, men de tilbød forsikring før kort nummer to spilt på det første kortet er et ess. Hvis dealeren får blackjack, spillerne mister sin innsats med unntak av de som også har blackjack, i så fall vil det være like.

En to-korts hånd med et ess pluss en kort verdt 10 betyr blackjack på hånden og vinner automatisk med mindre giveren også har blackjack. En blackjack gitt vanligvis gi 3:02 på innsatsen.

Hvis du er seriøs om å bli en god blackjack-spiller, kan du lese denne siden på blackjack strategi.