Ansvarsfraskrivelse

Første Innhold på weben
Forfatteren garanterer ikke sin aktualitet , nøyaktighet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen . Erstatningskrav mot forfatteren knyttet til skader som materielle eller immaterielle naturen forårsaket av Nützung eller feil bruk av det presenterte informasjonen . ville være forårsaket av Nützung feil og ufullstendige opplysninger er i utgangspunktet utelukket forutsatt at uaktsomhet av forfatteren er ingen beviselig forsettlig eller grovt feil.
Alle tilbud er ikke bindende og uten forpliktelser . Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig til å endre deler av sidene eller hele tilbudet uten egen kunngjøring å supplere å justere til Loschen eller publiseringen midlertidig eller permanent .

Sekund Referanser og styret
For direkte eller indirekte referanser til utenlandske nettsteder ( ” hyper ” ) , som ligger utenfor ansvaret til forfatteren , ansvar ville jeg saken kun kommer jeg tvinger jeg forfatteren av innholdet har kunnskap , og det ville være HIM teknisk mulig og rimelig å hindre Nützung av ulovlig innhold .
Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at på tidspunktet for linking, ingen ulovlig innhold på lenkede sider . På nåværende og fremtidige design, innhold eller forfatterskap av de koblede / koblede sidene forfatteren har ingen innvirkning . Derfor eh distanserer herved seg uttrykkelig fra alt innhold i alle koblede / tilkoblede sider som ble endret etter at koblingsinnstillingen . Denne erklæringen gjelder for alle innenfor egne Internett- lenker og referanser , samt for eksterne oppføringer i møblerte gjestebøker, diskusjonsfora, link kataloger , adresselister og alle andre former for databaser til der innholdet eksterne skrivetilgang er mulig . For ulovlig , uriktige eller ufullstendige innholdet og spesielt for skader som følge av Nützung eller stillstand av slik informasjon ligger utelukkende hos leverandøren av siden referert til Som, ikke den personen som bare refererer til den respektive publikasjonen via lenker .

Tre . Copyright – og varemerker
Forfatteren er , jeg å observere alle publikasjoner dø opphavsretten til bildene Kjøre , grafikk , lydfiler, videosekvenser og tekster skapt av ham bilder Kjøre , grafikk , lydfiler, videosekvenser og tekster Availing eller å bruke lisensfrie grafikk , lyd dokumenter , videosekvenser og tekster .
Alt innen Internett tilbyr og muligens . beskyttede merkevarer – og varemerker Hlet bestemmelsene i gjeldende varemerkerett og Hlet eierrettigheter i de registrerte eiere . Bare nevner trenger ikke å trekke den konklusjon at varemerker ikke er beskyttet av tredjepartsrettigheter !
Opphavsretten til alt materiale skapt av forfatter forblir utelukkende med forfatter sidene . Enhver kopiering eller bruk av slike grafikk , lyd dokumenter , videosekvenser og tekster I andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten forfatterens samtykke.

Fjerde Personvern
Dersom det innen Internett tilbyr dø mulighet til å sette inn personlige eller forretningsmessige data ( e-postadresser , navn , adresser) er gitt , SÅ gjort behøver offentliggjøring av disse dataene av brukeren på en uttrykkelig frivillig basis . Bruk og betaling av alle tilbudte tjenester er tillatt – hvis teknisk mulig og rimelig – uten spesifisering av personlige data . henhold til spesifikasjon av anonymiserte data eller et pseudonym . Den Nützung av kontaktdata som er publisert i dette dokumentet eller sammenlignbare detaljer som postadresser, telefon – faksnumre og e-postadresser for å sende uønsket informasjon er forbudt . Søksmål mot avsendere av spam – ​​post i strid med dette forbudet er uttrykkelig reservert .

Femte Juridisk gyldighet Denne ansvarsfraskrivelsen
Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en del av internett publikasjonen som du ble henvist til på denne siden . Dersom deler eller individuelle formuleringer av denne teksten ikke er, ikke lenger eller ikke helt svarer til å gjøre resten av dokumentet jeg bo deres innhold og deres gyldighet .