Norge trenger bonden – Pikekoret IVAR

Instrumental: Den svenske björnstammen: Vart Jag Mig I Världen Vänder
Tekst: Pikekoret IVAR
Lyd: Halvard Grimstad
Film: Sindre Nyborg
Lokasjon: Horgen gård